Psicologia

ilu17

psicologia_1.jpg

espaciador-blanco

| Entrevista

Quan arriba una demanda de psicologia, primerament es realitza una entrevista amb els pares on comenten què és el que preocupa del nen/a o adolescent.  Després es valora el nen/a  passant proves projectives o administració de tests objectius o altres recursos necessaris.

| Diagnòstic

Un cop realitzada la valoració, s’informa als pares dels resultats i es proposa l’orientació terapèutica més adient.

En tots els casos es durà a terme una orientació i un assessorament a les famílies, un seguiment a l’escola i coordinació amb altres professionals que atenguin al nen/a.

| Sessions

La durada de les sessions i la freqüència és un criteri terapèutic. Tot i que normalment la durada de les sessions són de 45 minuts.

espaciador-blanco

psicologia_2

espaciador-blanco


Què tractem?


> Problemes o trastorns emocionals

Depressió Ansietat
Problemes d’estat d’ànim Processos de dol


>
Problemes o trastorns conductuals

TDAH Problemes de comportament Rebequeries constants

> Problemes o trastorns d’autoestima

Inseguretat Pors Poca tolerància a la frustració

> Problemes o trastorns de relació

Poques habilitats socials Autisme Síndrome d’Asperger

> Problemes emocionals derivats de trastorns de comunicació i/o aprenentatge

Trastorn Específic del Llenguatge Dislèxia Disfèmia


>
Problemes emocionals derivats de baixes o altes capacitats
 

Retard mental Talent (matemàtic, lingüístic,..)
Precocitat Sobredotació