Logopèdia

ilu17

logopedia_1

espaciador-blanco

| Entrevista

En arribar al nostre centre, realitzarem l’entrevista amb l’anamnesi del pacient i després es comença la valoració diagnòstica pertinent en cada cas: anàlisi de la veu, de la parla o del llenguatge, amb l’administració dels tests objectius o perfils psicolingüístics pertinents.

| Diagnòstic

Un cop realitzada l’exploració, determinem el diagnòstic, informem dels resultats als pares o al propi pacient, en cas de ser adult, i proposem l’orientació terapèutica més adequada. Si ho desitja pot sol·licitar-nos un informe escrit.

| Sessions

La durada de les sessions i la freqüència de les mateixes és un criteri terapèutic. Tot i que, normalment la durada de les sessions amb l’adult o l’infant són de 45 minuts de manera individual.

espaciador-blanco

 

logopedia_2

espaciador-blanco


Què tractem?


> Dificultats o trastorns de l’aprenentatge escolar

Retard lector Dislèxia Disortografia
Disgrafia Discalcúlia TANV (Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal)

> Dificultats o trastorns de parla

Dislàlia Retard de parla Fonètica per a estrangers

> Dicció per a doblatge, teatre, locutors

> Dificultats o trastorns del llenguatge oral

Retard del llenguatge Trastorns Específics del Llenguatge Dificultats del llenguatge secundàries a síndromes

> Dificultats o trastorns de la fluïdesa de la parla

Quequeig evolutiu Quequeig o Disfèmia Taquifèmia

> Dificultats o trastorns de la veu

Disfonies infantils Disfonies funcionals
Disfonies Orgàniques Tècnica vocal per a cantants, teatre,…

> Dificultats o trastorns de la motricitat orofacial

Deglució atípica o disfuncional Disglòssies Paràlisis facials

> Neurologopèdia. Patologies neurològiques

Demència Corea de Huntington Afàsies AVC
TCE Parkinson Disàrtria Disfàgia