Avís legal i política de privacitat

IDENTIFICACIÓ
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L (CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L), li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web WWW.CENTREGUIXA.COM.

 

Denominació social
Centre de Llenguatge Josep Guixà, SCCL
CIF
F-58784679
Activitat
Logopèdia, psicologia, fisioteràpia-osteopatia
Domicili Social
C/ Pi i Margall, 22-26. Entresol 1ra esquerra
08025 – BARCELONA (Barcelona)
Telèfon
+34 93 284 79 73 / 640 24 62 77
Correu electrònic
centreguixa@gmail.com
Web
http://www.centreguixa.com
Dades d’inscripció
Inscrita al Registre de Cooperatives constituïda el 26/10/1989 amb número 4230 com a Ensenyament.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web utilitza exclusivament cookies d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.
Les cookies que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb que estableix l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).
L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur, configurar el seu navegador per ser informat abans que les cookes s’emmagatzemin al seu ordinador o per eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les cookies que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar cookies de sessió, de manera que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les cookies individualment.
Encara que li advertim que el fet de no acceptar les cookies del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar els nostres serveis.
Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les cookies.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:
– Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
– Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
– Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.
Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat.
CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L apareguin en el seu mur.
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L.
La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L la cancel·lació dels mateixos.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CENTRE DE LLENGUATGE JOSEP GUIXÀ, S.C.C.L, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONALEl present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.